Digital visningsliste

Når man har en interessent registrerer man kontaktinformasjonen igjennom vår web app. Det gjøres et oppslag mot egne registrere for å se om personen har vært på andre av kjedens eller meglers visninger. Finnes ikke kontakten der, gjøres det oppslag mot 1881 for å hente kontaktopplysninger.

Du kan legge til opp til 5 spørsmål på visningslisten, for eksempel forsikring, samtykke til kontakt, bud varsel osv.

Tilbake