Autogenerert tekst til salgsoppgaven

Dette er vi først i Norge med.

Applikasjonen jobber ut i fra et sett med instruksjoner (eller programkode) den har fått matet inn på forhånd,

innen et spesielt felt. Ut fra input vil applikasjonen gi den en menneskelig respons (tekst)

basert på å analysere data og utføre instrukser basert på disse.